top of page
Compassionutbildning.se

Om oss

Vi erbjuder utbildningar och föredrag med fokus på compassion och självmedkänsla. Våra utbildningar ges i Göteborg och Stockholm. 

Christina Andersson är legitimerad psykolog och Med Dr på Karolinska Institutet, inom området Compassion. Hon har skrivit uppskattade böcker, som ”Compassionfokuserad terapi” (tillsammans med leg. psykolog, Sofia Viotti) och ”Compassioneffekten: att utveckla självtillit och inre trygghet” båda utgivna på Natur och Kultur. 2022 utkom hon också med boken "Yogahjärnan", skriven tillsammans med Sara Granström (Volante).

Gabriela Jones är legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationpsykologi, handledare och mindfulnessinstruktör. Gabriela är utbildad i Compassionfokuserad terapi vid Karolinska institutet.

Både Christina och Gabriela vidareutbildar sig återkommande inom compassionområdet och erhåller kontinuerlig handledning med professor Paul Gilbert. Tidigare har de även erhållit handledning från forskare, föreläsare och välrenommerade författare inom området, såsom Chris Irons, Deborah Lee och Russell Kolts.

Christina och Gabriela var med och grundade föreningen Compassion Mind Sveriges, en systerorganisation till Compassion Mind Foundation UK, som har som syfte att sprida och kvalitetssäkra compassionfokuserad terapi. Christina och Gabriela är utbildade yogalärare. Båda hyser ett starkt intresse för neurobiologi och dess koppling till kroppen.

Vad är compassion och självmedkänsla?

Compassion till dig själv

Compassion handlar om att vara inkännande för lidande och samtidigt motiverad att lindra eller förebygga detta. Det handlar om medkänsla, till dig själv och till andra. Det handlar också om att förstå vilka dina inre behov är och hur du kan lära dig att lyssna på och agera utifrån dem.

Medkänsla är ett sätt att öka vår kapacitet att hantera vardagen och arbetslivet utan stress och onödig självkritik.

Att leva med compassion som förhållningssätt börjar med att lyssna på och blir närvarande i dig själv.

"Compassion is not a virtue, it's a commitment. It's something we choose to practice"

Brené Brown

Compassion från andra

Kanske är vänlighet det första man tänker på när man hör ordet medkänsla.  Vetenskapliga studier har kommit fram till att det i grunden handlar om mod.

Att leva medkännande handlar lika också om att våga och ta sig tid att höra goda och kloka tankar från andra.

Ett compassionfokuserat sätt att leva är i högsta grad en relationell praktik där förmågan att ge och ta emot är lika viktig.

"Compassion is a verb"

Thich Nhat Hahn

 

 

Compassion till andra

​​Vi ser compassion som en möjlighet till samhällsförändring, till att vara öppen till andra och mot omvärlden.

I vår tid är ett aktivt medkännande med andra människor och inte minst med våra ekologiska förutsättningar avgörande för ett gott och hållbart liv.

"The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kind"

Dalai Lama

kontaktformulär

Your details were sent successfully!

Untitled
bottom of page