Specialistkurs för psykologer i compassionfokuserad terapi och självmedk

Specialistkurs för psykologer i compassionfokuserad terapi och självmedk

Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig tillämpa compassionfokuserade interventioner i det kliniska arbetet och att utveckla compassion och självmedkänsla som en färdighet, både i arbetet och i privatlivet. Kursen syftar även till att ge deltagarna kunskap om hur compassion och självmedkänsla kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp. Kursens målgrupp är Legitimerade psykologer.

 • MER INFORMATION

  CFT är en terapiform med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori,
  hjärnforskning och buddhistisk kontemplativ tradition. Det har de senaste åren kommit allt mer forskning som visar effekten av compassion och självmedkänsla som fokus i terapeutiskt arbete (t.ex. Neff, Rude & Kirkpatrick 2007). Kirby et. al. (2017) har studerat hur interventioner i behandlingar med fokus på compassion till en själv och andra har effekt på flera psykiska problematiker, till exempel stress, ångest och nedstämdhet.


  En metaanalys gjord av MacBeth & Gumley (2012) visade på tydliga
  samband mellan självmedkänsla och psykopatologi: en större grad av
  självmedkänsla ger en ökad resiliens mot psykisk ohälsa, dvs, ett skydd.

   

  Compassionfokuserad terapi är en integrativ terapiform som har utvecklats av psykologiprofessor Paul Gilbert, University of Derby, England. Hans främsta terapifokus var i begynnelsen människor som beskrev mycket självkritik och skam. Senare har metoden vidgats för att bland annat arbeta med depression, ångest, ätstörningar, ilska och låg självkänsla. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner och forskning om självmedkänsla. Den fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra samt till samarbete och upplevelse av trygghet.

   

   

 • ANMÄLAN OCH ÅTERBETALNING

  Anmälningar senast den 9 augusti, anmälan är bindande. Återbetalning
  sker enbart om det går att få in reserv på din plats. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan. Inga
  pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor
  eller förlorad arbetsinkomst.


  Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs eller
  nytt kurstillfälle inom de närmaste veckorna. Vid för få deltagare ställs
  kurs in.


  Det finns plats för maximalt 12 deltagare.

   

  Priset är exklusive moms.


  Kursanmälan görs till post@gabrielajones.se.

25 500,00 krPrice
Color